ពិធី​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​និសិ្សត​អាហារ​រូបករណ៍​ទេព​កោសល្យ​ឌីជីថល​តេជោ និង​អាហា​រូបករណ៍​អាទិភាព​នារី ជំនាន់ទី ៧

ពិធី​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​និសិ្សត​អាហារ​រូបករណ៍​ទេព​កោសល្យ​ឌីជីថល​តេជោ និង​អាហា​រូបករណ៍​អាទិភាព​នារី ជំនាន់ទី ៧

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ – ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតអាហាររូបករណ៍ ទេពកោសល្យឌីជីថលតេជោ និងអាហារូបករណ៍អាទិភាពនារី ជំនាន់ទី ៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្នុងការតម្រង់ទិស ជំនួយស្មារតី...
CAMBODIA ICT AWARD 2021 ANNOUNCING THE WINNERS

CAMBODIA ICT AWARD 2021 ANNOUNCING THE WINNERS

Phnom Penh, November 30, 2021 – Cambodia ICT Award 2021 announced the winners of the prestigious ICT award with the presence of His Excellency Chea Vandeth, Minister of Post and Telecommunications, and honorable guests from the public and private sector, the...
Final Round Judging for Cambodia ICT Award 2021

Final Round Judging for Cambodia ICT Award 2021

Phnom Penh, October 26th, 2021 – Cambodia Academy of Digital Technology– CADT (formerly National Institute of Posts, Telecoms, and ICT – NIPTICT), with the support of the Ministry of Post and Telecommunications, CBRD Fund, and Smart Axiata, have organized the Final...