ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២១ (ASEAN ICT Awards 2021) សម្រាប់ជ័យលាភីទាំងពីរ របស់កម្ពុជា ដែលបានប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ាន តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ កន្លងមក រួមមាន មេដាយមាស បានទៅលើក្រុមហ៊ុន PillTech Solutions Co., Ltd. និង មេដាយសំរិទ្ធ បានទៅលើប្រព័ន្ធ QR Code Stop Covid របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។

ASEAN ICT AWARDS 2022 – AICTA 2022 DEDICATE TO WINNERS FROM CAMBODIA

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន(ASEAN ICT Awards) គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងជាគម្រោងប្រចាំឆ្នាំក្នុងការអនុវត្តផែនការមេបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៥ (ASEAN ICT Masterplan 2015), ផែនការមេបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២០(ASEAN ICT Masterplan 2020), និងផែនការមេឌីជីថលអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ (ASEAN Digital Masterplan 2025) ដើម្បីទទួលស្គាល់សមិទ្ធិផលលើ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលល្អបំផុត ក្នុងចំំណោមសហគ្រិន និងស្ថាប័ននានា ក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

AICTA ផ្ដល់ការទទួលស្គាល់នវានុវត្តន៍លើ ៦ ប្រភេទពានរង្វាន់ដូចជា៖
១) វិស័យសាធារណៈ
២) វិស័យឯកជន
៣) ការទទួលខុសត្រូវសង្គម
៤) មាតិកាឌីជីថល
៥) ធុរកិច្ចថ្មី
៦) ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ​

ពានរង្វាន់នេះ មានគោលបំណងបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ ភាពច្នៃប្រដិត្ឋ និងនវានុវត្តន៍ លើបច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថលរបស់តំបន់អាស៊ាន សម្រាប់លើកកម្ពស់ការទទួលស្គាល់ផលិតផលឌីជីថលអាស៊ាន ព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាស និងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ។

ដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១​ បានកន្លងទៅនេះ កម្ពុជាយើងក៏បញ្ជូនបេក្ខជនចំនួន៤ ក្រុមហ៊ុន/ក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុង​ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៍មានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ដែលក្នុងចំណោមកម្មវិធីនេះ​ មានបេក្ខភាពអាស៊ានទាំងអស់ចំនួន៩៥ ជាលទ្ធផលគឺយើងទទួលបានមេដាយ មាស១ និងសំរិទ្ធ១ ដែលលទ្ធផលនេះ ជាលទ្ធផលដ៍ល្អប្រសើរ ព្រមទាំងស្ថិតក្នុងប្រភេទពានរង្វាន់សំខាន់ៗ គឺធុរកិច្ច និងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ។ នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងប្រគល់ពានរង្វាន់ដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ធ្វើការ អបអរសាទរដល់ជ័យលាភី របស់កម្ពុជា និងការប្រគល់នូវលិខិតសរសើរលើកទឹកចិត្តដល់ បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួត ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានសម្តែងនូវក្តីសោមន្សរីករាយ និងថ្លែងថា ៉ជ័យលាភីនិងបេក្ខភាព ដែលមកចូលរួមថ្ងៃនេះ គឺនឹងក្លាយជាគំរូសម្រាប់ជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀត ក្នុងគោលដៅ៖

១) បង្ហាញពីផលិតផលនិងសេវាកម្មឌីជីថលរបស់កម្ពុជាទៅអន្តរជាតិ
២) លើកកម្ពស់តម្លៃជាតិនៅក្នុងតំបន់លើសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា
៣) លើកទឹកចិត្តឱ្យយុវជនជ្រើសរើសការសិក្សាលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងធុរកិច្ចឌីជីថល
៤) ជំរុញសហគ្រិននិងនវានុវត្តន៍ឌីជីថលនៅកម្ពុជា និងតំបន់។

ក្រសួងលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីគ្រប់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នក្នុងការប្រកួតនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធភាព សមត្ថភាព និងសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់។ តាមរយៈ CADT និងអង្គភាពក្រោមឱ្យវាទក្រសួងនឹង​បន្តគាំទ្រនិងជំរុញការចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះនៅឆ្នាំ២០២៣ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ” ជាថ្មីម្តងទៀ តគណៈកម្មការរៀបចំ ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជា សូមសម្តែងការអបអរសាទរ យ៉ាងក្រៃលែងដល់់ម្ចាស់ជ័យលាភី និងលើកទឹកចិត្តឱ្យជ័យលាភីនិងបេក្ខជនទាំងអស់បន្តនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងការស្រាវជ្រាវរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការចែករំលែក បទពិសោធន៍ជោគជ័យដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ ជាពិសេសយុវជនដើម្បីចូលរួមជំរុញការធ្វើ បរិវត្តកម្មឌីជីថល នៅកម្ពុជា ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល។

ជាថ្មីម្តងទៀ តគណៈកម្មការរៀបចំ ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជា សូមសម្តែងការអបអរសាទរ យ៉ាងក្រៃលែងដល់់ម្ចាស់ជ័យលាភី និងលើកទឹកចិត្តឱ្យជ័យលាភីនិងបេក្ខជនទាំងអស់បន្តនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងការស្រាវជ្រាវរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការចែករំលែក បទពិសោធន៍ជោគជ័យដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ ជាពិសេសយុវជនដើម្បីចូលរួមជំរុញការធ្វើ បរិវត្តកម្មឌីជីថល នៅកម្ពុជា ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖